วันที่ 5 เม.ย. 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม (เป็นประธานในพิธี),คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ดร.ณรงค์ ศรีวิเชียร ผกก.สภ.นาดูน,พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท ผกก.สภ.เชียงยืน,หน.สภ.ในสังกัด,คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 11 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร.ต.ต. ประจำปี 2565 รับฟังโอวาท จาก ผบก.ฯ และแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการประดับยศ มีพิธีลอดซุ้มกระบี่ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บังคับบัญชา